Art. 1Organizatorii evenimentului

Evenimentul „Turist la Cluj” este organizat de către Organizația Studenților pentru Turismul Românesc, denumită în continuare OST, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 58-60. Participanții sunt obligați să respecte prezentul regulament pe întreaga perioadă de desfășurare. OST își rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, urmând ca eventualele schimbări să fie comunicate participantului în timp util.

Art. 2 – Organizarea evenimentului

 1. Locul și perioada de desfășurare al evenimentului

Evenimentul „Turist la Cluj” se va desfășura în localitatea Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 58-60, jud. Cluj, România, în perioada 24.08.2022 – 28.08.2022 după următoarea structură:

 1. 24.08.2022 – Primirea participanților și tur ghidat prin Cluj-Napoca;
 2. 25.08.2022 – Prima zi de Workshop-uri;
 3. 26.08.2022 – A doua zi de Workshop-uri;
 4. 27.08.2022 – Drumeție;
 5. 28.08.2022 – Plecarea participanților.

2. Sosirea și cazarea participanților

Participantul este rugat să respecte orele de sosire pentru a fi cazat conform programului. În prima zi a evenimentului, participantului îi va fi înmânată mapa de participare, care va conține: Regulamentul de Participare, Programul proiectului, precum și alte materiale de prezentare.

Regulamentul va fi semnat în două exemplare de fiecare candidat după ce acesta a fost consultat în prealabil, urmând ca un exemplar să fie predat organizatorilor. Prin semnarea documentului, participantul se obligă să nu lezeze, în niciun fel, imaginea OST, precum și a partenerilor și sponsorilor evenimentului. În cazul în care această prevedere va fi încălcată, participantul va fi supus plății contravalorii costurilor ocazionate cu participarea lui.

Cazarea participanților se va face în cadrul căminului Economica 2, situat pe str. Teodor Mihali nr. 59, unde participantul va respecta regulile de conduită în cadrul căminului. În perioada 24.08.2022-28.08.2022 vor avea loc activități de teambuilding-uri ale căror locații vor fi anunțate în prealabil, unde prezența este obligatorie.

3. Prezența la workshop-uri și activități

Prezența la workshop-uri este obligatorie și nu se acceptă excepții. În cazul întârzierii participantului la seminarii, acesta nu mai are voie să participe la workshop-ul respectiv și va putea intra doar după pauză, la următorul workshop. Aceste întârzieri vor fi considerate absențe și vor fi consemnate ca atare. Dacă participantul va avea mai mult de două absențe va fi exclus din cadrul proiectului.

Art. 3 – Reguli de conduită

Pe parcursul evenimentului participantul este rugat:

 1. Să aibă o ținută casual și un comportament civilizat;
 2. Să nu angajeze numele OST, în acțiuni defăimătoare;
 3. Să respecte indicațiile și prevederile organizatorilor;
 4. Să nu părăsească grupul din care face parte fără permisiunea organizatorilor în timpul programului prestabilit;
 5. Să păstreze curățenia în toate spațiile pe care le folosește;
 6. Să nu deterioreze/distrugă bunurile materiale existente în spațiile de cazare, și în celelalte locații în care se vor desfășura activitățile;
 7. Să respecte orele de desfășurare a workshop-urilor/ evenimentelor și să fie punctual;
 8. Să fie prezent la toate workshop-urile organizate și la toate activitățile;

Art. 4Excluderea participantului

OST își rezervă dreptul de a exclude participantul din proiectul „Turist la Cluj” în cazul nerespectării regulilor stipulate în prezentul Regulament de Participare sau dacă prezintă un comportament neadecvat. Excluderea implică părăsirea programului, eliberarea camerei de cămin în care a fost cazat, dacă este cazul, cu verificarea acesteia în prealabil de către administrator și plata eventualelor daune, respectiv plata contravalorii costurilor ocazionate cu participarea lui până la momentul respectiv.

Art. 5Protecția datelor personale

Potrivit Legii nr. 677/2001 – privind protecția datelor personale –  OST are obligația să respecte și să protejeze datele obținute pe durata evenimentului. OST se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participantului la prezentul eveniment și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

Art. 6 – Încetarea evenimentului

Prezentul eveniment poate înceta numai în cazul producerii unor situații ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității OST, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul eveniment.

Norme de securitate, sănătate în muncă și conduită în căminele studențești ale Universității Babeș-Bolyai

 

Participanții proiectului: Școala de Vară „Turist la Cluj” – cazare 24.08.2022 – 28.08.2022 – OST a UBB, au obligația să:

  1. Să anunțe administrația căminului studențesc despre apariția unui pericol iminent de producere a unui accident sau înbolnăvire precum și accidente produse.
  2. Să respecte normele de acces în cămin, normele de sănătate și securitate în muncă, normele de prevenire și stingere a incendiilor, normele de protecția mediului, regulile sanitare și de medicină preventivă, în mod special următoarele:
  3. Să păstreze curățenia în toate spațiile căminului, să nu arunce sau să depoziteze gunoiul în spațiile care nu au această destinație;
  4. Să utilizeze în mod corespunzător bunurile din inventar , instalațiile electrice și sanitare puse la dispoziție și să evite accidentele datorate utilizării necorespunzătoare a acestora, a neatenției sau a neglijențelor;
  5. Să nu fumeze în cameră, balcon și/sau în spațiile comune;
  6. Să nu folosească aparate electrice de încălzire artizanale și să nu utilizeze aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecție cu defecțiuni sau improvizații;
  7. Să nu suprasolicite rețeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor consumatori;
  8. Să consemneze în registrul de reparații orice defecțiune apărută în cameră, baie, hol sau bucătărie;
  9. Să nu consume băuturi alcoolice în căminul studențesc și/sau în Campusurile studențești ale Universității Babeș-Bolyai;
  10. Să nu se aplece peste marginea balconului, a balustrăzii scărilor și/sau peste pervazul ferestrei;
  11. Să nu alerge pe scări;
  12. Să nu agreseze sub nici o formă locatarii căminului studențesc sau vizitatorii acestora;
  13. Să nu lase copii nesupravegheați, precum și blocarea lor în cameră cu orice fel de surse de foc și/sau aparate electrice aflate în funcțiune;
  14. Să nu păstreze produse alimentare pe pervazele ferestrelor, pe balcoane și să nu arunce obiectele pe fereastră;
  15. Să nu deconecteze detectoarele de gaz și să nu blocheze găurile de aerisire;
  16. Să nu lase nesupravegheate aparate de gătit (plitele pe gaz sau plitele electrice) cât timp acestea sunt în funcțiune;
  17. Să folosească ascensoarele de persoane conform instrucțiunilor de utilizare ale acestora, afișate în cabina liftului;
  18. Să respecte greutatea prevăzută în cabina ascensorului;
  19. Să nu efectueze nici o modificare a camerei, a mobilierului și a poziției lui în camere, a instalației aferente camerei;
  20. Să nu utilizeze spațiile de locuit și cele de folosință comună în alte scopuri decât cele pentru care au fost atribuite;
  21. Să fie atenți la ieșirea din cada de duș sau cabina de duș, să nu alunece;
  22. Să nu deterioreze amenajarea sau obiectele din dotarea căminului studențesc, în caz contrar trebuie să achite Universității Babeș-Bolyai suma egală cu contravaloarea amenajării obiectului deteriorat și manopera aferentă;
  23. Să nu preia la plecare vre-un obiect din dotarea căminului studențesc;
  24. Să păstreze liniștea astfel încât să nu deranjeze alți locatari în intervalul orar 23:00 – 8:00;
  25. Să folosească lenjeria din dotarea căminelor studențești în mod corespunzător. În cazul în care va fi identificată lenjerie deteriorată de utilizare necorespunzătoare a acesteia, contravaloarea lenjeriei se va imputa ca daună și se va achita pe loc de către persoana răspunzătoare;
  26. Să nu intre în alte camere sau în spațiile destinate doar personalului căminului studențesc;
  27. Să anunțe persoanele care vin în vizită (care nu sunt cazate în căminul studențesc). Intrarea acestora în căminul studențesc se va face doar în urma legitimării de către personalul de pază al căminului studențesc;
  28. Să nu lase minorii nesupravegheați în niciunul dintre spațiile căminului studențesc, orice accident produs ca urmare a nesupravegherii minorilor în incinta căminului studențesc nu este responsabilitatea universității ci a persoanelor care însoțesc minorii și sunt însărcinate cu supravegherea acestora;
  29. Se interzie accesul animalelor de companie în incinta căminelor studențești;
  30. Se interzice parcarea autoturismelor în incinta Campusurilor Studențești ale Universității Babeș-Bolyai.

Orice accident, produs ca urmare a utilizării necorespunzătoare a obiectelor din dotare sau a utilizării facilităților căminului studențesc, fără respectarea Normelor de Securitate corespunzătoare acestora, nu este responsabilitatea Universității.

Înapoi la pagina principală
Ost sigla 1

Info

Str. Teodor Mihali 58-60, Cluj-Napoca, România ost.turism@gmail.com 0740 661 802 Designed by WebTeam OST OSTurism.Ro 2019

Urmărește-ne

în curând