Regulament Şcoală de Vară “Turist la Cluj”

Regulament “ Turist la Cluj – Scoala de Vara”

1. Varsta minima a participantilor este de 18 ani.
2. Este obligatorie participarea la toate activitatiile din cadrul evenimentului.
3. Inscrierea se realizeaza prin completarea formularului online https://goo.gl/wppKgz din data de 31.07.2018 -19.08.2018 pana la ora de 23:59.
4.

DREPTUL PARTICIPANŢILOR
Participanţii au dreptul de a se informa, de a cere detalii despre activitatiile din cadrul evenimentului.
Participanţii au dreptul de a înregistra reclamaţii cu privire la organizarea şi derularea evenimentului.

Prin semnarea regulamentului fiecare participant:
1. Declară că a citit, a acceptat şi a înţeles termenii şi condiţiile, respectiv regulamentul de înscriere şi participarea la evenimentul Turist la Cluj – Scoala de Vara 2018;
2. Îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. în mod gratuit şi necenzurat;
3. Declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care pot pune în pericol integritatea fizică sau psihică a lor sau a celorlalţi participanţi, a organizatorilor;
4. Declară că îşi asumă în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte acoperirea oricăror daune cauzate organizatorilor, celorlalţi participanţi sau terţilor;
5. Declară că îşi asumă responsabilitatea pentru orice accidentare, conflict sau orice probleme de alta natură care ar putea apărea pe parcursul evenimentului;

DISPOZIŢII FINALE
1. Prin simpla înscriere, participanţii îşi dau acordul că au citit, au înțeles, acceptă şi se conformează tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului regulament, se angajează să îl respecte fără nicio rezervă,
2. Participanții, prin înscrierea la eveniment, declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care pot pune în pericol integritatea lor fizică sau a celorlalţi participant si a organizatorilor și își asumă în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte acoperirea oricăror daune cauzate de ei organizatorilor, spectatorilor, celorlalţi participanţi la eveniment sau terţilor;
3. De asemenea, participanții, prin înscrierea la concurs, își asumă responsabilitatea pentru orice accidentare, conflict sau orice probleme de alta natură care ar putea apărea pe parcursul evenimentului.
4. Participantii au obligația de a citi integral, înțelege și respecta regulamentul evenimentului atât la înscriere, cât și înaintea acestuia.